TK - blog


III. Nečekané poruchy a jak je řešit

Publikováno 1.6.2021

V tomto dílu článku se zaměříme na problény s přívěsným spalovacím motorem pro člun.

Přívěsný motor pro člun obvykle bývá používán příležitostně a většinou slouží k pohonu člunu (dinghy) k přepravě mezi zakotvenou lodí a břehem. Často motoru není průběžně věnována pozornost, tedy ani pravidelná péče. Ale i v případě pravidelné kontroly motoru nastávají situace, kdy motor selže v okamžiku jeho potřeby a nejbližší servis je od vás daleko.

outboard engine

Já osobně jsem mnoho let používal přívěsný motor pro pohon člunu bez jediného problému. To se však změnilo loni, kdy extrémní vítr zvedl uvázaný člun i s motorem a obrátil jej dnem vzhůru. Motor se tak celý ponořil do vody. Samozřejmě se to stalo na zakotvené lodi a motor byl důležitý pro pohon člunu, protože v silném větru nešlo se člunem plout ručně na pádla. Byl jsem v tu chvíli odkázán na opravu vlastními silami. Od té doby však s motorem byly neustálé problémy. Ani jeho svěření do servisu nepřineslo žádaný efekt a na motor jsem se nemohl spolehnout. Z nenadání vypovídal službu a nešel znovu nastartovat. Nezbylo než najít skutečnou příčinu problému a tu vyřešit. Právě tento rok trvající zápas s problémy motoru mne inspiroval k napsání tohoto článku. Zabývat se budu motory benzínovými, ty bývají buď dvoutaktní nebo modernější čtyřtaktní. Dále uvedené lze aplikovat na oba typy.

Motor nejde nastartovat

Problém s nastartováním motoru lze rozdělit do dvou základních skupin.

 • Není jiskra - hořlavou směs ve válci nic nezažehne.
 • Ve válci není hořlavá směs - jiskra ve svíčce nemá co zažehnout.
Je proto třeba rozlišit ve které skupině problémú budeme dále hledat příčinu závady.

Není jiskra

Zda je zapalování v pořádku vyzkoušíme tak, že vyšroubujeme zapalovací svíčku, necháme ji připojenou na kabelu a položíme ji tak, aby se vnější kovovou částí dotýkala kovové části motoru. Zatáhneme za startovací lanko a podíváme se zda ve svíčce přeskakuje jiskra. Pokud ano, tak bude problém patrně ve směsi. Ideální je pokud máme náhradní novou svíčku, tak ji zkusit použít zda motor s ní nenastartuje. Může se stát, že ve svíčce při pokusu sice jiskru vidíme ale za tlaku, který panuje ve válci jiskra mezi elektrodami nepřeskakuje. To bývá způsobeno vnitřním průrazem izolační keramiky ve svíčce a způsob jak ověřit, že svíčka problém nezpůsobuje je ji zkusit na chvíli zaměnit za novou. Dále zkontrolujte a případně upravte vzdálenost mezi elektrodami svíčky dle hodnot danými výrobcem motoru. Obvykle to bývá 0,5-0,7 mm.

outboard engine

Pokud jiskra ve svíčce ani nové nepřeskakuje, závada bude v elektrické části zapalování. Zde je třeba prověřit veškeré kontaktní spoje a spínače, zda mají vodivé spojení a nejsou mokré. Vlastní elektronika zapalování bývá tvořena jediným zalitým blokem a zde není co opravovat. V případě závady zapalovací elektroniky se bez náhradního dílu neobejdeme.

Není hořlavá směs

Hořlavá směs vznikne v karburátoru správným poměrem smísení vzduchu a rozprášeného benzínu. Pokud je benzínu ve vzduchu málo nebo naopak příliš moc, směs není hořlavá a jiskra ji nezapálí. Motor nenastaruje. Nejčastější problém bývá v tom, že směs je příliš chudá, vzduch nasávaný do válce neobsahuje téměř žádný benzín. Doporučuji provést:

 • prověřit zda jde benzín do karburátoru
 • zjistit zda není v benzínu voda, pokud ano, vodu odstranit - vylít a vyčistit nádrž a karburátor
 • rozebrat a vyčistit plovákovou komoru
 • vyčistit jednotlivé trysky v karburátoru
Nejdříve musíme demontovat a rozebrat karburátor. V mém případě se nejdříve vyšroubují dva šrouby procházející filtrem vzduchu. Na obrázku černé těleso s výrobním štítkem. Šrouby drží dohromady filtr vzduchu a karburátor na bloku motoru.

outboard engine

Na demontovaném karburátoru rozebereme plovákovou komoru a provedeme doporučené úkony.

outboard engine

Pozor při čištění trysek. Trysky je nejlépe profouknout stlačeným vzduchem, ale ten patrně nebude k dispozici. Já používám plastové vlákno, buď štětinu z kartáče nebo rybářský vlasec. Není dobré používat kovový drát aby nedošlo k poškození přesné dírky v trysce. Záleží na konstrukci karburátoru kde a kolik trysek obsahuje. Většinou je nutné karburátor od motoru demontovat a následně rozebrat pro přístup k tryskám.

Při příliš bohaté směsi také může nastat problém s nastartováním motoru. Příliš bohatá směs obsahuje málo vzduchu a převažuje benzín. Doporučuji provést:

 • prohlédnout zapalovací svíčku - bohatá směs se často pozná podle benzínem vlhké zapalovací svíčky
 • zkontrolovat plovák s jehlovým ventilem v karburátoru zda správně zavírá přívod benzímu a udržuje tak správnou hladinu benzínu v plovákové komoře
 • ověřit dotažení trysek, zda nepodtékají a tím neteče do motoru více benzínu/li>
 • prověřit filtr vzduch zda není příliš znečištěn a projít sání vzduchu zda v něm něco neklade nepřiměřený odpor
Pro nastartování motoru, který nestartoval díky příliš bohaté směsi je potřeba nejdříve odvětrat válec. To se provede vyšroubováním svíčky z válce a několikanásobným zatažením za startovací lanko. Také je dobré mokrou svíčku od směsi vyhřát nad plamenem vařiče a ihned vrátit do valce. Potom zkusit start motoru bez sytiče.

Nakonec na zahřátém motoru bez sytiče seřídíme nastavovacím šroubkem volnoběžné otáčky, aby motor pomalu pravidelně běžel a nezhasínal.

outboard engine

Motor nastartuje ale po chvíli zhasne

Po vyčištění motor nějakou dobu pracoval dobře, ale po nějaké době opět začal zhasínat a šel obtížně startovat. Se sytičem nastartovat nešel, proto jsem usoudil na příliš bohatou směs. Pohled na vyšroubovanou svíčku to potvrdil. Byla mokrá od benzínu. Opět jsem rozebral karburátor a všiml jsem si vylomeného kousku kovu z kanálku, který je uzavřen plastovou zátkou.

outboard engine

Pod zátkou se skrývá tryska, která je však zásobena benzínem malou dirkou z boku kanálku. Vylomený materiál způsobil, že zátka v kanálku netěsnila a kolem ní se dostával další benzín z plovákové komory přímo na trysku.

outboard engine

To vypadalo, že na moři motor neopravím bez náhradního karburátoru. Samozřejmě, že záleží co se najde po ruce. Mně pomohl kovem plněný epoxy, kterým jsem opravil vylomenou část.

outboard engine

Uplynuly dva týdny a motor zcela spolehlivě pracuje.

Na co si dát pozor

Při použití lepidel a těsnicích tmelů je potřeba pamatovat na jejich vlastnosti, zda jsou odolné vůči benzínu. Pokud benzín lepidlo či tmel bude rozpouštět, hrozí ucpání trysek za chodu motoru částečně rozpuštěným tmelem či lepidlem.

Související témata:
 • I. Nečekané poruchy a jak je řešit >>
 • II. Nečekané poruchy a jak je řešit >>
 • Jak na únik vody z pumpy chlazení >>


Dárky pod stromeček pro malé cestovatele, jachtaře

Dárky pod stromeček pro malé cestovatele, jachtaře

Již nám nastal vánoční čas. Všude najdete spoustu tipů na dárky pro jachtaře, ale s dárky pro jejich děti či vnoučata je to již horší. Sdílíme proto to, co oslovuje nás. Máme rádi, pokud hračky rostou s dětmi, vydrží jim delší dobu a stále mají co zkoumat. V článku najdete tipy na vánoční dárky spojené s jachtingem, mořem, cestováním, angličtinou, zeměpisem ale i zvířaty. (Publikováno 1.12.2023)


Tipy na plavbu: Liparské ostrovy

Tipy na plavbu: Liparské ostrovy

Liparské ostrovy tvoří 7 ostrovů ležích v Tyrhénském moři u severního pobřeží Sicílie v aktivním vulkanickém pásmu mezi Etnou a Vesuvem. Jsou to sopečné ostrovy, tedy vrcholky sopek vyčnívající nad hladinu. V Itálii je používán takřka výhradně název Eolské ostrovy, Isole Eolie. Lipari je název největšího z Eolských ostrovů a současně je Lipari také hlavní centrum a město ostrova Lipari. Já osobně jsem si nejvíce oblíbil ostrov Vulcano a ostrov Stromboli, které jsou vulkanicky aktivní a lze relativně bezpečně pozorovat nebezpečnou krásu sopek. Kdy je vhodné se jachtou na Lipary vydat a kam? A jaké doporučuji kotviště? (Publikováno 1.8.2023)


Weather routing ručně

Weather routing ručně

V tomto článku si ukážeme jak optimálně plánovat trasu plavby vzhledem ke známé předpovědi počasí bez použití placeného software, tedy jak říkám - ručně. Proto si zde nebudeme představovat weather routingové programy, které využívají závodní posádky, ale seznámíme se s principy optimalizace plavby, abychom je pochopili. Tato znalost pak pomůže v plánování trasy plavby i bez drahých programů. (Publikováno 1.2.2022)