TK - blog


I. Nečekané poruchy a jak je řešit

Publikováno 1.3.2021

Nečekaná porucha za plavby může mít vážné následky. Znalost jak poruchu řešit a reagovat na ní může její následky minimalizovat. V článku uvádím přehled některých poruch, které se za plavby stávají, a jejich znalost přispěje k jejich předcházení či jejich rychlému řešení nebo vede k adekvátní reakci jak se zachovat.

Preventivní myšlení

Nelze vše předvídat, ale je dobré neustále si představovat co jako kapitán uděláte, když něco bude jinak. Třeba při manévrování v přístavu motor náhle vypoví službu a přitom docela fouká vítr. Pokud na takovou situaci jsme v mysli nějak předem připraveni, naše jednání bude v okamžiku nastalých problémů cílené a následné škody se nám podaří vyloučit nebo minimalizovat. Například před přístavním manévrem je užitečné si představit přesně jak manévr chceme provést a co všechno se může stát jinak, počínaje tím, že člen posádky nehodí správně lano a konče třeba prasknutím plynového táhla.

Znalost konkrétní lodi

Důležitá je detailní znalost lodi na které plujeme. Neplujeme-li na lodi vlastní ale na charterové, je důležité kromě povinného check-in se důkladně seznámit s lodí a jejím vybavením, kde je co nainstalováno. V okamžiku, kdy něco selže, nemusí být čas teprve začít hledat kde co je.

Doporučuji znát

 • Kde je uzavírací ventil nafty a zda je otevřen?
 • Kudy vede přívod nafty k motoru?
 • Je v přívodu elektromagnetický ventil?
 • Kde je ruční pumpa nafty, jak systém odvzdušním?
 • Kudy vede výfukové potrubí?
 • Sání chladicí vody, kde má filtr?
 • Umístění všech ventilů v trupu lodi.
 • Kde je jistič a stykač kotevního vrátku?
 • Kudy vede plynové potrubí a kde jsou ventily uzavírání plynu?
 • Kde je páka pro nouzové kormidlování?
 • Kde mají sání bildge pumpy, jsou funkční? Nemají ucpané sání?
 • Jak se manuálně uvolní kotevní vrátek pro okamžité spuštění kotvy?
 • Umístění nářadí, dřevěných kolíků, pákových nůžek a sekery.

Prasklé plynové táhlo

Je téměř bezvětří, loď pluje poháněná motorem. Najednou vám z lodi "jen tak pro zábavu" bez jakéhokoli upozornění vyskočí člověk, aby si vyzkoušel MOB (man over board). Než pochopíte co se stalo, jste už s lodí pár stovek metrů od něho. V duchu či nahlas zanadáváte, vezmete do ruky kormidlo a plynovou páku a chcete obrátit loď a plout pro něj. Přidáte plyn, ucítíte jemné křupnutí a motor sklouzne na volnoběžné otáčky. Nejde se pro toho nešťastníka vrátit. Prasklo právě plynové táhlo a slabý vánek loď odsouvá dále a dále od něj.

plynove tahlo

Většinou na lodi nebudete mít náhradní plynové táhlo. A i kdyby bylo, v této situaci není dostatek času na jeho výměnu. Protože však znáte motor na lodi, tak vás závada nevyvede z míry. Pošlete si někoho z posádky, aby vám rukou ovládal přímo páčku na vstřikovacím čerpadle motoru a pro nešťastníka doplujete. Stejně to vyřešíte třeba i při příjezdu do přístavu. Máte-li chvilku času navíc, natáhnete si od páčky na vstřikovacím čerpadle tenký provázek až ke kormidlu a ovládáte si plyn samostatně.

Náhlé zastavení motoru

Po dni plachtění se již těšíte na odpočinek až vyvážete loď v přístavu. Blížíte se k přístavu hnáni zadním větrem 6 Bf. Těsně před vjezdem do přístavu stáhnete plachty a nahodíte motor pro manévrování. Najednou se motor zastaví a nejde znovu nastartovat. Vítr i bez plachet vás dál žene do přístavu. Už si představujete místo, kam loď asi narazí. Okamžitě berete do rukou páku k uvolnění kotevního vrátku, uvolňujete vrátek a kotva vlastní vahou se 60 metry řetězu se řítí do hlubin. Řetěz se napne, loď sebou mírně trhne a udělá čelem vzad. Povedlo se, stojíme na kotvě. Ještě vyvěsit černou kouli. Nikam jsme nenarazili. Teď je čas zjistit proč motor neběží. Startér se snaží ale marně, motor asi nemá naftu. Po chvíli je už závada jasná.

elektrický ventil nafty

Elektromagnetický ventil zavřel přívod nafty do motoru, protože do něj přestal jít elektrický proud. Mohla za to oxidace kontaktů v konektoru. Opravu však vyřešíte až po přistání. Přepnutím páčky bypassu na ventilu jej otevřete a můžete nastartovat a dokončit přistání. To, že jsme nezapoměli na černou kouli se vyplatilo, jak popisuji v článku nebýt líný se vyplatí: denní znaky.

Častým důvodem ke zhasnutí motoru po nastartování bývá zavřený ventil na přívodu paliva z nádrže. Stojíte s lodí v těsné maríně zádí k pontonu. Ulička před vámi, do které máte zatočit je široká sotva na délku vaší lodě a loď nemá truster. Odvazujete loď, přidáváte plyn abyste nabrali rychlost k manévrování. Vyjíždíte rovně z mezery. Jakmile jste z ní venku, prudce točíte kormidlem ale vaše příď je už jen 2 metry od vyvázaných lodí na druhé straně. Řadíte zpětný chod a dáváte maximální otáčky motoru. Motor zhasne. Ted už zbývá jen před přídí rychle přidržet fendr.

palivový ventil

Aby jste se do této sitace pokud možno nedostali, tak si zkontrolujete před vyplutím, že palivový ventil je otevřený. Motor si nastartujete předem a necháte ho běžet 10 až 15 minut před vyplutím. I se zavřeným ventilem totiž motor nastartujete a on poběží chvíli na naftu v potrubí a ve filtrech ale po pár minutách zhasne.

Nefunkční kotevní vrátek

Probouzíte se do chladného rána na lodi, která byla celou noc zmítána větrem na kotvě. Poryvy větru dosahují 40 uzlů a vy se připravujete opustit kotviště. Stisknete tlačítko pro vytahování kotvy ale nic se nestane. Kotevní vrátek nereaguje. Jdete zkontrolovat jistič přívodu elektřiny k vrátku, občas se stane, že o něj někdo neúmyslně zavadí a tím ho vypne. Jistič je však zapnut. Posíláte několik silných jedinců z posádky aby šli tahat řetěz ručně. Vrátek neumožňuje nasadit do něj kliku a tak nezbývá než řetěz vzít do rukou. Pomáháte lodi proti větru motorem, ale když se opře poryv větru do přídě, posádka řetěz neudrží a jste opět na začátku.

stykac vratku

Zjišťujete, že dosloužil stykač vrátku. Berete do ruky tlustý šroubovák a nouzově jím spojujete přívod proudu s jedním či druhým výstupem, podle toho, na kterou stranu potřebujete vrátek roztočit. Vždy při dotyku štoubováku se šrouby na stykači se silně zajiskří, ale vrátek se dává do pohybu a za chvíli máte kotvu vytaženou.

Související témata:
 • II. Nečekané poruchy a jak je řešit >>
 • III. Nečekané poruchy a jak je řešit >>
 • Jak na únik vody z pumpy chlazení >>


Tipy na plavbu kolem Menorcy

Tipy na plavbu kolem Menorcy

Pro své stabilní počasí je Menorca podobně jako Mallorka vhodnou destinací i pro začínající jachtaře a odmění se jim nádherně průzračnou vodou a množstvím kotvišť na svém pobřeží. V článku uvádím místa u pobřeží Menorcy, která jsem navštívil, včetně informací o hloubce a podmínkách pro zakotvení. Místa jsou v článku zobrazena na interaktivní mapě spolu se souřadnicemi pro vaši snadnou navigaci na dané místo. (Publikováno 1.6.2024)


Pád stěžně a jeho oprava

Pád stěžně a jeho oprava

Po zřícení stěžně, když jsem dostal loď do Olympic maríny, kde jsem měl zaplacené roční stání, nastává dlouhý proces získání peněz z pojištění lodi, abych mohl opravu realizovat. Přečtěte si článek o tom, jak probíhalo jednání s pojišťovnou a řeckými firmami. Tedy vše, co předcházelo a souviselo s opravou lodi. (Publikováno 1.2.2021)


VHF rádio a AIS vše v jednom

VHF rádio a AIS vše v jednom

Představení radiostanice SIMRAD RS40-B, která v sobě sdružuje funkci VHF námořního rádia a AIS transpondéru. AIS je automatický identifikační systém, který na displeji zobrazí lodě v blízkosti a také je schopen předem upozornit na nebezpečí srážky s konkrétní lodí. Zajímavé řešení jak vybavit loď o AIS, pokud není místo k instalaci dalšího zařízení. (Publikováno 1.5.2021)