Tomáš Kůdela - kurz 

Kondiční plavby a kurzy

Chcete se zdokonalit, poznat podmínky na otevřeném moři a naplout míle potřebné pro rozšíření kapitánského průkazu na typ „B“ – Velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster Offshore)? Tak poplujte se mnou. Během plavby Vám předám své zkušenosti.

Uvažujete o vlastním kapitánském průkazu, toužíte být sami kapitány na svých dalších plavbách? Tak poplujte! Během plavby absolvujete kurz završený zkouškou z ověření praktických znalostí dle metodiky MDČR. Tato zkouška je nezbytná k získání průkazu „C“ – Velitel jachty příbřežní plavby (Yachtmaster Coastal).

Spojte příjemné s užitečným

Prožijte dobrodružnou plavbu a zároveň získejte praxi v ovládání lodě, navigaci a meteorologii. Osvojte si pravidla, která je třeba dodržovat při dlouhé plavbě otevřeným mořem v podmínkách, jež nám příroda připraví.

Ovládání lodě

Můj způsob plavby

Jako držitel nejvyššího oprávnění „A“ Velitel jachty oceánské plavby bez omezení (Yachtmaster Ocean), jachtařský instruktor a zkušební komisař jmenovaný MDČR Vám chci předávat své zkušenosti, které jsem roky sbíral na mořích a Atlantském oceánu.

Budete mít plnou zodpovědnost nejenom za sebe, ale i za celou posádku a loď. Nebojte se, postupně Vás do všeho zasvětím a jednotlivými kroky Vás provedu. Budete se cítit jistě, bezpečně a mít povznášející pocit ze svých nově objevených schopností v nekonečných vodách moře či oceánu. Právě praxe získaná na dlouhé plavbě, kdy je velká pravděpodobnost, že zažijete různé podmínky a stavy moře, je pro Vás tím nejlepším základem pro Vaše budoucí samostatné plavby.

Práce s lany

Témata kurzu

 • teorie plavby
 • plavba na motor
 • plavba pod plachtami
 • vedení lodě a manévrování
 • práce s lodními zařízeními a lany
 • záchranné prostředky
 • nácvik „muž přes palubu“
 • terestrická navigace
 • námořní mapy a znaky
 • elektronická navigace
 • seznámení s astronavigací
 • pravidla COLREG
 • námořní právo
 • obsluha radiostanice
 • meteorologie

Přihlaste se na kondiční plavbu či kurz

Plánované plavby, na které se můžete přihlásit nezávisle na Vašich zkušenostech. Může to být i Vaše první plavba v životě. Náročnost plavby je vyjádřena stupni 1 až 3. Stupeň 1 odpovídá nejnižší náročnosti, klidná plavba, častější zastávky. Naopak stupeň 3 odpovídá vysoké náročnosti, dlouhé non-stop etapy otevřeným mořem či oceánem, vysoká psychická a fyzická zátěž.


Z Říma kolem Korsiky 9.9.-18.9.2022

10denní přeplavba Tyrhénským mořem v délce cca 500 NM. Jedná se o přeplavbu s dlouhými etapami až 48 h a několika zastávkami v plánovaných místech. Pro zájemce o průkaz B – Yachtmaster Offshore je možný zápočet uplutých námořních mil.

Přeplavba.