TK - blog

Tipy na plavbu: Liparské ostrovy

Liparské ostrovy tvoří 7 ostrovů ležích v Tyrhénském moři u severního pobřeží Sicílie v aktivním vulkanickém pásmu mezi Etnou a Vesuvem. Jsou to sopečné ostrovy, tedy vrcholky sopek vyčnívající nad hladinu. V Itálii je používán takřka výhradně název Eolské ostrovy, Isole Eolie. Ostrovy mají přijemné středomořské klima a pokrývá je středomořská vegetace. Největší zajímavostí je právě vulkanická činnost na ostrovech Vulcano a Stromboli. Ostrovy byly zapsány na seznam Světového dědictví UNESCO. V následujícím článku si přiblížíme některá zajímavá místa ostrovů z pohledu jachtaře.

Kdy se na Liparské (Eolské) ostrovy vydat?

To samozřejmě záleží na tom co chceme při plavbě zažít. Pokud od plavby očekáváme teplé počasí s možností koupání se v moři, tak doporučuji vyrazit na Lipari od května do konce září. Pro romanticky založené jedince, kteří preferují menší počet lodí v zátokách na kotvištích bych doporučil se vyhnout srpnu, kdy mají Italové dovolené a zátoky a maríny jsou přeplněné. Pokud není cílem koupání, lze se vydat na ostrovy už od konce března ale je třeba počítat i s deštivými dny a silnějšími větry.

Kromě míst pokrytých vegetací jsou zde však i místa zcela holá, kde na povrch vystupuje světlá pemza plná kousků černého obsidiánu.

Kam plout?

Místa, která popisuji dále můžete využít k naplánování trasy plavby, pokud aktuální meteorologické podmínky budou příznivé pro uváděnou trasu. Na interaktivní mapě jsou označená místa, která jsem poznal. Jak pracovat s mapou je uvedeno v ovládání mapy. Pro lepší orientaci v dalším textu jsou v popisku místa očíslována a jejich čísla v dalším textu jsou uvedena v hranatých závorkách a po kliknutí na nadpis se místo zobrazí v mapě.


Ostrov Stromboli [1]

Dobrodružnou zastávkou je ostrov Stromboli tvořený stejnojmenným stratovulkánem se třemi aktivními krátery, který patří mezi nejaktivnější na světě. Díky výtryskům lávy je ostrov od nejstarších dob znám jako přírodní maják označující severovýchodní okraj Liparských ostrovů. Působivé je pozorování výtrysků lávy, které nastávjí dvakrát až třikrát za hodinu. Výtrysky je možné v noci sledovat z lodi při plavbě kolem severního pobřeží ostrova.

Stromboli

Přístup na sopku je omezen a upraven nařízením správy obce Lipari (comune di Lipari). Pokud zatoužíte vystoupit na vrchol sopky a pozorovat erupce, je nutné jít s místním průvodcem, jinak riskujete vysokou pokutu. Při jedné z mých plaveb na Stromboli jsme vystoupili na vrchol samostatně, jak popisuji v reportáži: Přeplavba z Kréty do Říma.

Stromboli

Mimo sezónu zde není žádný přístav ani zátoka. Břehy jsou strmé a kotvit se zde dá pouze za klidného počasí. V sezóně se u ostrova na severovýchodě objevují kotevní bóje. Další zastávkou může být ostrov Salina [2], vzdálený 24 NM.

Ostrov Salina [2]

Na ostrově Salina se také zrodila značka Malvasia. Z hroznů stejnojmenné odrůdy se tu lisuje lahodné víno tmavě zlaté nebo světle jantarové barvy. Dnes je ostrov navštěvován turisty, kteří se nechtějí jen válet na pláži a hledají nevšední zážitky. Vrcholové partie ostrova na jeho šesti vyhaslých sopečných kuželech jsou na rozdíl od ostatních ostrovů pokryty hustým lesem. Tyto horské lesní partie s topoly, kapradinami a kaštany a s porosty typických středomořských křovin slouží k pěstování vinné révy a kaparovníků.

Salina

Plavba na další ostrov Lipari [3] je odtud velmi krátká, pouhých 8 MN.

Ostrov Lipari [3]

Ostrov je hlavním a největším ostrovem ze souostroví. Zaujme především svým historickým jádrem, pevností a katedrálou a je také největší městskou částí na ostrovech. Je zde pevnost z 16. století postavená na starších řeckých základech, další stavební památkou je katedrála z 17. století postavená na starších normanských základech. Archeologické průzkumy dosvědčují obývání ostrova již v 17. století př. n. l. Na ostrově jsou ložiska obsidiánu, jehož drobné černé úlomky na místech bez vegetace kontrastují se světlou barvou pemzy, která se tu těží dodnes.

Lipari

Přistát lze v příjemné maríně Porto Pignataro a procházkou se vydat po pobřežní silnici do města, či si půjčit auto a ostrov si objet.

Vulcano

Lze tak navštívit opuštěné pemzové doly a místo označené jako Cave di Caolino. Jsou to již nepoužívané lomy na kaolinit, které se nacházejí v horní části mořských útesů na severozápadním pobřeží ostrova Lipari.

Vulcano

Bližší popis zajímavostí na tomto ostrově naleznete v reportáži: Z Athén do Říma. Opravdu jen krátký kousek plavby 6MN nás zavede na vedlejší ostrov Vulcano.

Ostrov Vulcano

Vulcano

Ostrov Vulcano je po sopce Stromboli druhým ostrovem, kde lze pozorovat sopečnou aktivitu. Stojí za to se vydat vzhůru do Velkého kráteru (Gran Cratere) a zde pozorovat unikající plyny z četných fumarol.

Vulcano

Blíže se ostrovu věnuji v reportáži Přeplavba z Kréty do Říma. Podle aktuální povětrnostní situace si k přistání lze zvolit jedno ze dvou kotvišť.

kotviště Levanate [4]

Kotviště je otevřené z východu, kde buď můžete stát na vlastní kotvě nebo k vyvázání použít v sezóně nabízené vyvazovací bóje či přistát u pontonu. Také je možné přistát u betonového nábřeží zádí s použitím vlastní kotvy ze přídě. Vzhledem k přistávání trajektů a jimi vytvořených proudech nepovažuji tento způsob vyvázání lodě jako bezpečný a raději jsem kotvil dále.

Vulcano

kotviště Ponente [5]

Kotviště otevřené ze západu s větším prostorem a klidem od trajektů, kde lze zakotvit.

Vulcano



NAVTEX

NAVTEX

V článku si představíme systém Navtex (NAVigational TEleX), který je jedním z prvků globálního záchranného a bezpečnostního systému GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Systémem Navtex jsou jednosměrně přenášeny informace lodím na velké vzdálenosti od pobřeží, kam VHF signál přímo nedosáhne. Informace sice lze získávat i z Internetu, ale pro připojení k internetu jsme omezeni na pokrytí GSM signálem nebo musíme používat připojení přes satelitní telefon. Naproti tomu je příjem signálu Navtex bezplatný a speciální přijímač neustále přijímá vysílané informace, které máme kdykoli k dispozici. (Publikováno 1.4.2023)


III. Nečekané poruchy a jak je řešit

III. Nečekané poruchy a jak je řešit

V následujícím článku uvádím přehled dalších poruch, které se za plavby stávají, a jejich znalost přispěje k jejich předcházení či jejich rychlému řešení. Co dělat, pokud selže přívěsný motor pro člun? (Publikováno 1.6.2021)


Spot messenger

Spot messenger

Spot je malá krabička, která slouží jako jednosměrný datový vysílač, který je předurčen k monitorování pohybu a zasílání zpráv nejen přátelům, ale i záchranným jednotkám v případě nouze. I na moři se můžete ocitnout v situaci, kdy nejste v dosahu GSM služeb. Prostřednictvím SPOTu můžete sdílet svoji polohu a zároveň využít jeho bezpečnostostí funkci, pokud v lodní výbavě nemáte EPIRB. V článku vycházím z dvanáctileté praxe s tímto přístrojem. Dozvíte se, kde na světě funguje, jak a k čemu ho použít, jak sdílet svoji polohu a jaká jsou jeho úskalí. (Publikováno 1.11.2020)