TK - blog


Hák na bóji

Publikováno 1.1.2024

V článku si představíme užitečnou pomůcku, kterou je hák k zachycení vyvazovací bóje. Říkáte, že to jde i bez něj? Samozřejmě ano, ale proč si věci neulehčit, když to jde. Nebo v situacích kdy jste na lodi sami, tak se každá vychytávka hodí mnohonásobně více než když plujete s plnou a zkušenou posádkou. V článku nechybí informace, jak jsem se vyvazoval k bóji při sólové plavbě bez háku či s málo početnou posádkou.

Roky jsem hák na bóji ve výbavě lodi neměl a i při sólových plavbách jsem si vždy poradil s vyvázáním ke kotevní bóji. Dokonce i s posádkou bylo často obtížné provléci příďové lano okem bóje ke které jsem najížděl přídí, protože bóje s jejím silným lanem či řetězem, který ji drží ode dna, byla natolik těžká, že ji nešlo pomocí mooringového háku nadzvednout nad hladinu tak, aby bylo z paluby snadné prostrčit jejím okem konec lana. Manévr vyžadoval obvykle dva členy posádky na přídi. Jeden v leže visel s lanem přes palubu směrem k hladině aby lano provlékl okem bóje, druhý jej držel za nohy. Pokud kormidelník přesně najel k bóji, manévr se podařil. Při sólové plavbě tento manévr nebyl možný a začal jsem používat způsob zachycení bóje ze zádi lodě. U vyvázání na bóji se mi tento způsob osvědčil a byl snadno proveditelný i když jsem s lodí manévroval sám. Potřeboval jsem pouze dostatečně dlouhé lano vedené z příďového vazáku kolem boku lodi na záď. K bóji jsem si nacouval a ze záďového koupacího plata jsem pohodlně lano protáhl okem bóje. Zastavil jsem lodní šroub a postupně přešel s volným koncem lana na příd, kde jsem jej uvázal zatím co vítr loď snášel od bóje. Loď se tak přetočila přídí směrem k boji.

Pokud se však nejedná o kotviště s vyvazovacími bójemi, kde se stačí pouze vyvázat k bóji, ale o přístav, kde bóje nahrazují mooringové lano je manévr ještě obtížnější, protože nelze loď u bóje zastavit ale je třeba bóji zachytit při průjezdu kolem ní, aby loď neztratila ovladatelnost a bylo možné s ní přesně doplout až k molu a vyvázat záď. To je při sólové plavbě již značně obtížné.

Proč hák na bóji?

Při plavbách na severu se poměrně často setkávám s přístavy, kde mooringové lano nevede ze břehu či pontonu do moře ale je nahrazeno krátkým lanem ze dna zakončeném na hladině bójí. Mooringovým hákem, po nacouvání ke břehu a vyvázání návětrného záďového lana, není co vytáhnout a není rychlá možnost jak k bóji upevnit příď. Bóje většinou bude daleko od přídě a nelze na ní dosáhnout. S posádkou je možné mít připravené dlouhé lano z přídě kolem boku lodi a provléknout jej okem bóje buď u zádi či boku lodě v okamžiku jejího přesného míjení. Často se však lano zaplete pod fendry a vznikají nechtěné komplikace. Lze také zajíždět ke břehu přídí, jak na severu bývá obvyklé, ale provlékání lana okem bóje se ani takto nevyhneme, jen může být o něco snažší. Právě zde mít připravené lano zakončené hákem pro snadné zachycení oka bóje je velkou výhodou a lze tak přistát opět i bez posádky.

hák na bóji

Jaký hák a co s ním?

Jde o hák vyrobený z nerezové kulatiny o průměru 12 mm či silnější a délce alespoň 80 cm či více. Rozměry jsou pro loď o délce 13m a výtlaku 9 tun. Pro větší a těžší lodě je nutné hák silnější. Hák si přivážeme dostatečně dlouhým vyvazovacím lanem k příďovému vazáku. Tvar háku je takový, aby i bez napnutého lana zůstal viset v oku bóje a nevypadl.

hák na bóji

Jednoduché přistání s hákem

Po zvolení místa k přistání začne kormidelník couvat s lodí. Druhý člen posádky má v ruce hák přivázaný dostatečně dlouhým lanem k přídi lodě.

hák na bóji

V okamžiku, kdy loď bokem míjí bóji, druhý člen posádky zaklesne hák do oka bóje.

hák na bóji

Hák je zaklesnut do oka bóje a lano lze povolit a nechat hák s lanem viset z oka bóje. Nyní druhý člen posádky přejde na záď, kde se připraví na vyskočení s návětrným záďovým lanem.

hák na bóji

Po uvázání zádě návětrným lanem drží loď kormidelník chodem vpřed od břehu a druhý člen posádky přejde na příď, kde dotáhne lano od bóje. Nakonec se vyváže i závětrné záďové lano.

hák na bóji

Celý manévr jde s hákem také provést sólově. Jen lano k háku použiji delší, aby dosáhlo až na záď, kde při couvání v okamžiku míjení bóje hák zaklesnu do oka a couvám dál. U břehu zastavím loď dopředným chodem a vyřadím. Vyskočím s návětrným záďovým lanem, které rychle uvážu a skočím zpět do lodi. Zařadím dopředný chod a kormidlem srovnám loď proti síle větru tak aby stála kolmo ke břehu. Zaaretuji kormidlo, nechám dopředný chod a jdu na příď dotáhnout příďové lano od bóje. Nakonec vyvážu i závětrné záďové lano.

hák na bóji

Pár rad na závěr

Pokud zůstávám na lodi a není předpoklad silnějšího větru nad 25 uzlů, považuji vyvázání za dostatečné. V případě, že hodlám loď opustit nebo je předpoklad silnějšího větru nad 25 uzlů, nespoléhám na pevnost háku a bóji přivážu dalším lanem. Postupným uvolňováním záďových lan a přitahováním příďového lana mohu snadno posunout loď přídí až k bóji a okem provléci další silné vyvazovací lano okem bóje. Následně posunu loď zpět na místo. Manévr je podobný přistávání na mooringu popsanému dříve.Klidný spánek

Klidný spánek

V tomto článku popisovaný systém vychází z průběžného vývoje a praktického používání za 12 let námořního jachtingu. Systém jsem úspěšně používal jak na charterových lodích, tak nyní i jako pevně zabudovaný a doplněný o další funkce na vlastní lodi. (Publikováno v Yachting revue 1.9.2014)


NAVTEX

NAVTEX

V článku si představíme systém Navtex (NAVigational TEleX), který je jedním z prvků globálního záchranného a bezpečnostního systému GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Systémem Navtex jsou jednosměrně přenášeny informace lodím na velké vzdálenosti od pobřeží, kam VHF signál přímo nedosáhne. Informace sice lze získávat i z Internetu, ale pro připojení k internetu jsme omezeni na pokrytí GSM signálem nebo musíme používat připojení přes satelitní telefon. Naproti tomu je příjem signálu Navtex bezplatný a speciální přijímač neustále přijímá vysílané informace, které máme kdykoli k dispozici. (Publikováno 1.4.2023)


II. Poprvé kapitánem: bezpečnost na lodi

 II. Poprvé kapitánem: bezpečnost na lodi

Téma bezpečnosti by se určitě nemělo podceňovat. S čím vším je vhodné seznámit posádku ještě před vyplutím? Proč doporučuji stanovit si zástupce kapitána a nechávám posádku podepsat dokument o proškolení? Přečtěte si v článku.(Publikováno 1.11.2019)