TK - blog


Plavba v mlze

Publikováno 1.1.2022

Čas od času se za plavby dostaneme do mlhy. Někdy se mlze vyhnout nemůžeme a musíme v plavbě pokračovat. K tomu abychom se dobře vypořádali se ztrátou vizuální orientace si v dalším textu zopakujeme dobré zásady pro chování za snížené viditelnosti.

Vlastní bezpečnost

Záchranné vesty

V okamžiku, kdy přijde mlha, je vhodné aby si každý člen posádky oblékl záchrannou vestu. Vhodné jsou dnes velmi rozšířené samonafukovací typy, které tolik neomezují pohyb při činnosti na palubě a k jejich nafouknutí dojde automaticky nebo manuálně až po pádu do vody. Pravděpodobnou a také nejhorší katastrofou je při plavbě v mlze srážka s jinou lodí. Loď se může po srážce velmi rychle potopit a to už není čas na hledání a oblékání vest.

Být viděn

V mlze je důležitější být viděn (nemyslím pouze vizuálně) než sám vidět. K tomu použijeme všechny prostředky, které máme k dispozici.

  • Radarový odražeč - loď musí být schopna dostatečně odrážet rádiové vlny radarů. Pokud neplujete na velké kovové lodi, je nutné zajistit odraz pro radar radarovým odražečem. Pokud není na lodi odražeč trvale nainstalovaný, vytáhněte jej co nejvýše vždy za snížené viditelnosti (i v noci).
  • Světla - zapněte odpovídající světla, zvýšíte tak šanci, že vás ostatní lodě zpozorují.
  • Hlavní plachta - i pokud plujete za bezvětří na motor, je užitečné vytáhnout hlavní plachtu a plout s ní. Loď tak bude v mlze lépe zpozorovatelná, než samotný nízký trup těsně nad hladinou.
  • Signály - podle pravidel COLREG zatrubte každé 2 minuty předepsaným signálem. Zvukové signály z vaší houkačky sice velké obchodní lodě na můstku neuslyší ale pomůže to vyhnout se srážce s menšími loděmi. Plujete-li na motor, troubíte jedním dlouhým tónem v intervalech ne delších než 120 vteřin. Při plavbě na plachty, troubíte jedním dlouhým a dvěma krátkými tóny v intervalech ne delších než 120 vteřin. Často používaný klakson na stlačený vzduch nevydrží dlouho a proto mějte v zásobě další nebo trubku do které budete foukat.
  • AIS - Automatic Identification System, který dnes můžete nalézt i na plachetnicích a menších lodích. Systém se tak stává významným pomocníkem zvláště při plavbě za snížené viditelnosti. Máte li jej na lodi, přesvěčte se zda je zapnut a správně funguje.
Hlídky

Kormidelník se za mlhy musí maximálně soustředit na udržování kurzu, tak je velmi vhodné, aby s ním na hlídce byl další člen posádky ideálně na přídi lodě, který odtud bude mít o délku lodě lepší výhled do mlhy před loď. Také na přídi nebude pozorovatel rušen hlukem motoru a snáze uslyší zvukové signály ostatních lodí či hluh od jejich motorů. Dohodněte si předem způsob komunikace mezi kormidelníkem a hlídkou na přídi.

Záznamenat svoji pozici

Určení aktuální polohy je díky GPS snadné. Přesto byste, zvláště v mlze, měli pravidelně zaznamenávat svoji pozici do papírové mapy, aby jste v případě selhání GPS byli schopni dále navigovat. Selhání může nastat závadou na přístroji nebo vplujete do oblasti, kde je GPS záměrně rušeno (např. blízké vojenské základny apod.), případně ztráta signálu pro navigaci nevhodným postavením družic a stíněním překážkami.

Vyhýbání se lodí za mlhy

Zde je třeba mít na paměti, že neplatí pravidla pro míjení lodí ve vzájemném dohledu dle COLREG, ale mlha situaci mění a dle COLREG se aplikují pravidla pro plavbu lodí za snížené viditelnosti. V mlze proto neexistuje plavidlo mající přednost a plavidlo dávající přednost. Logicky, pokud pluji pod plachtami, nemohu očekávat od lodi se strojním pohonem, že mi dá přednost, protože mne nevidí a tedy neví, že jsem plachetnice. Za mlhy jsou povinnosti vykonání antikolizního manévru zavázaná pro obě plavidla.

Bezpečná rychlost

Bezpečná rychlost nemusí vždy znamenat zpomalení. Měla by být taková, aby nám umožnila okamžitý manévr zabraňující případnému riziku srážky.

Strategie v mlze

Pokud vás mlha zastihne na bezpečném kotvišti nebo v přístavu je nejlepším rozhodnutím vůbec nevyplouvat. V případě, že na vás padne mlha za plavby jsou čtyři možnosti dalšího postupu. Kterou možnost zvolíte závisí také na vybavení lodi na které plujete.

Najít bezpečný přístav

Pokud situace vypadá tak, že se brzo mlha nezvedne a je-li v blízkosti od nás bezpečný přístav, pak je tato volba dobrá a patrně všichni ocení pohodlí přístavu.

Zakotvit v mělké vodě

Mělká voda poskytne ochranu před většími loděmi s větším ponorem. Navigačně je toto řešení snadné a v případě nefunkční GPS i řešení možná nejlepší.

Zamířit na otevřené moře

Plout dále od břehu a uniknout mimo frekventované lodní trasy bývá také navigačně snadné. Zároveň je to i relativně bezpečné řešení, protože se budete plavit na hluboké vodě s malou pravděpodobností střetu s jinou lodí.

Pokračovat bez ohledu na mlhu

Zda bude tato strategie dostatečně bezpečná závisí na technickém vybavení lodi a místě kde se nacházíme a kudy chceme plout. Díky GPS a podrobným mapám máme k dispozici spolehlivou a přesnou informaci o naší aktuální pozici. Ale GPS nám nepomůže s včasným rozpoznáním překážek, které nejsou obsaženy v mapách. Proto pro tuto strategii je dobré mít loď vybavenou radarem, AIS a dopředným sonarem a umět správně interpretovat data z těchto přístrojů.

Jak navigovat

Za plavby v mlze mějte vždy záložní řešení, tím myslím, že kromě bezvadně pracující GPS s mapovým plotrem, budete pravidelně vynášet do papírové mapy svoji aktuální polohu v pravidelných intervalech a vždy při změně kurzu a rychlosti, aby jste byli schopni pokračovat i při selhání GPS. Dále v příbřežních vodách, kde je na sonaru již měřitelná hloubka vždy srovnávejte údaj z hloubkoměru s údajem o hloubce uvedeným v mapě u vaší polohy korigovaný o aktuální výšku příllivu. Touto jednoduchou metodou si průběžně ověřuji, že GPS poskytuje správnou polohu. Při plavbě v blízkosti břehu nebo mělčin doporučuji plout podle hloubnice (izobata). V případě selhání GPS jsme tak schopni bezpečně navigovat dále. Prakticky to provedeme tak, že nad mapou si najdeme hloubnici, kterou budeme sledovat a která vede zamýšleným směrem. Sledujeme údaj na hloubkoměru a v okamžiku, kdy se hloubka zvětšuje, točíme více ke břehu a naopak.Spot messenger

Spot messenger

Spot je malá krabička, která slouží jako jednosměrný datový vysílač, který je předurčen k monitorování pohybu a zasílání zpráv nejen přátelům, ale i záchranným jednotkám v případě nouze. I na moři se můžete ocitnout v situaci, kdy nejste v dosahu GSM služeb. Prostřednictvím SPOTu můžete sdílet svoji polohu a zároveň využít jeho bezpečnostostí funkci, pokud v lodní výbavě nemáte EPIRB. V článku vycházím z dvanáctileté praxe s tímto přístrojem. Dozvíte se, kde na světě funguje, jak a k čemu ho použít, jak sdílet svoji polohu a jaká jsou jeho úskalí. (Publikováno 1.11.2020)


Jak se sám vytáhnout na stěžeň?

Jak se sám vytáhnout na stěžeň?

V článku se s vámi podělím o můj způsob řešení problému jak se sám vytáhnout na stěžeň bez pomoci posádky. Stačí pár kladek a tenké lanko ke konstrukci kaldkostroje. (Publikováno 1.5.2024)


Koroze na lodi

Koroze na lodi

S korozí kovů na lodi ve slaném mořském prostředí se potkal snad každý, kdo jezdí na loď. Problémy s korozí jsou častým jevem a korodují i díly z kovů, které samostatně slanou vodou nekorodují. V článku se s vámi podělím o své zkušenosti, jak nepřijemné korozi zabránit či ji výrazně omezit. (Publikováno 1.12.2020)