TK - blog

VHF rádio a AIS vše v jednom

Publikováno 1.5.2021

V článku si představíme zajimavou kombinaci VHF rádia s AIS. Již delší dobu jsem totiž hledal kompaktní řešení jak si do lodi přidat AIS (Automatic Identification System) aniž by toto zařízení vyžadovalo další místo na navigačním stolku či ve stěně vedle něj. Proto pro mne byla zajímavá právě kombinace VHF radiostanice s AIS transpondérem, kdy bych tak pouze vyměnil původní radiostanici za novou a nemusel instalovat další samostatný přístroj.

Po delším vyhledávání vhodného přístroje mi padla do oka radiostanice SIMRAD RS40-B, také prodávána pod značkou B&G V60-B, která v sobě sdružuje jak VHF radiostanici, tak transpondér AIS class B.

simrad RS40-B

Co je AIS a jak funguje

AIS (Automatic Identification System) je založen na tom, že lodě a další objekty vybavené tímto systémem automaticky v pravidelných intervalech vysílají na rádiových vlnách své údaje, jako je jméno lodi, její velikost, volací znak atd. a hlavně údaje získané z GPS jako aktuální pozice, rychlost a kurz. Zároveň tento systém přijímá tyto údaje od všech okolních lodí v rádiovém dosahu, které jsou také vybaveny AIS. Tak AIS na displeji zobrazí lodě v blízkosti a také je schopen předem upozornit na nebezpečí srážky s konkrétní lodí.

Druhy AIS zařízení

  • AIS receiver (přijímač) - pouze přijímá signály z okolí ale nevysílá informace o vlastní lodi. Pro okolní lodě jsme tak na AIS neviditelní.
  • AIS Class A - pro velká komerční plavidla. Vysílače a přijímače předem ohlásí svůj přenos a účinně si rezervují vysílací slot. Toho je dosaženo prostřednictvím 2 přijímačů v nepřetržitém provozu. Třída A musí mít integrovaný displej, vysílat výkonem 12,5 W, mají rozhraní kompatibilní s více lodními systémy a nabízejí propracovaný výběr funkcí. Výchozí přenosová rychlost je každých několik sekund. Zařízení kompatibilní s AIS třídy A přijímají všechny typy zpráv AIS.
  • AIS Class B - levnější varianta pro menší lodě a rekreační plavidla. Vysílače a přijímače před vysíláním hledají slot, kde je „šum“ ve slotu stejný se šumem pozadí, což znamená, že slot není používán jiným zařízením AIS. Vysílá výkonem 2 W a nevyžaduje se integrovaný displej. Jednotky třídy B lze připojit k většině zobrazovacích systémů, kde budou přijaté zprávy zobrazeny. Výchozí přenosová rychlost je obvykle každých třicet sekund, ale lze ji měnit podle rychlosti plavidla nebo pokynů od základnových stanic. Přijímá všechny typy zpráv AIS ale seznam vysílaných zpráv je redukovaný.

Displej radiostanice SIMRAD RS40-B

Po zapnutí nás displej informuje jako u standardní radiostanice o zvoleném kanále, nastavené hlasitosti VOL, nastavené úrovni šumové brány SQL. Z vestavěného GPS zobrazuje UTC čas a aktuální pozici.

simrad RS40-B

Po stisku tlačítka AIS se zobrazení změní na seznam lodí ve zvoleném okolí, které lze nastavit v krocích od 1NM do 32NM. Zde vidíme pouze jednu loď vzdálenou od naší pozice 17,40NM jménem Blue Rose. V pravé části displeje poloha vlastní lodi je zobrazena ve středu s čárkou ukazující ve směru aktuálního kurzu. Okolní lodě jsou zobrazeny kosočtverci v našem okolí podle světových stran. Zde vidíme, že Blue Rose pluje na západ.

simrad RS40-B

V seznamu lodí si pro vybranou loď můžeme zobrazit její detaily. Po stisku tlačítka se na dalších dvou stránkách zobrazí detaily plavidla.

simrad RS40-B

Vidíme vzdálenost (DISTANCE) k lodi a náměr (BEARING)na loď. Dále si přečteme (CPA - Closest Point of Approach) a TCPA tedy čas za jaký bude dosažena nejmenší vzdálenost mezi loděmi a další údaje.

simrad RS40-B

Některé užitečné funkce

  • CPA alarm (Closest Point of Approach) alarm, který nás upozorní na nebezpečí srážky s jinou lodí. Funguje to tak, že systém neustále propočítává trasy všech lodí od kterých zachytí signál s naším kurzem a rychlostí. Pokud se s některou lodí budeme míjet na menší než nastavenou vzdálenost (např. 0,3 NM) spustí se alarm. Doba předstihu s jakou nás systém informuje o nebezpečí je také nastavitelná v rozsahu 1 - 30 minut.
  • AIS Silent mode - tichý mód, ve kterém je vysílání informací AIS vypnuté a přístroj pouze přijímá AIS data. Staneme se na AIS neviditelní pro jiné lodě. Režim má své opodstatnění ve vodách, kde hrozí nebezpečí přepadení piráty.

Bezdrátové dálkové ovládání

Za výborného pomocníka považuji ruční přenosné ovládání radiostanice. Už nemusím běhat od kormidla do salónu k VHF, což při manévrech v přístavu bylo těžko proveditelné, a proto jsem pro komunikaci v přístavech používal ruční radiostanici. Teď už nemusím. Jednoduše si z držáku vyndám ovladač stanice, který je díky automatickému nabíjení ve svém držáku vždy připravený k použití.

simrad RS40-B

Ovladač umožňuje využít většinu funkcí radiostanice i AIS. Zobrazení na displeji je shodné s displejem radiostanice. Mohu tak od kormidla pohodlně komunikovat nebo používat informace z AIS.

simrad RS40-B

Vestavěná navigace k MOB

V případě muže přes palubu stiskem tlačítka zaznamenáme polohu, kde osoba vypadla z lodi a radiostanice díky vestavěnému GPS nás začne automaticky navigovat k zaznamenané poloze. Displej zobrazuje vzdálenost k zaznamenanému místu a kurz, kterým tam máme plout.

simrad RS40-B

Radiostanici SIMRAD RS40-B jsem nainstaloval začátkem března 2021 před plavbou z Athén do Říma a ihned se osvědčila jak popisuji v reportáži z plavby. Polohy lodí na základě vysílaných informací z AIS lze zobrazit na Internetové stránce marine traffic.Tipy na plavbu: Smaragdové pobřeží Sardinie

Tipy na plavbu: Smaragdové pobřeží Sardinie

Tipy na zátoky a maríny východního pobřeží Sardinie, která jsem navštívil v průběhu plaveb kolem tohoto italského ostrova. V článku popisuji pouze místa, kde jsem byl s lodí včetně informací o hloubce a podmínkách pro zakotvení. Místa jsou v článku zobrazena na interaktivní mapě spolu se souřadnicemi pro vaši snadnou navigaci na dané místo. (Publikováno 1.12.2022)


III. Nečekané poruchy a jak je řešit

III. Nečekané poruchy a jak je řešit

V následujícím článku uvádím přehled dalších poruch, které se za plavby stávají, a jejich znalost přispěje k jejich předcházení či jejich rychlému řešení. Co dělat, pokud selže přívěsný motor pro člun? (Publikováno 1.6.2021)


Plavba v mlze

Plavba v mlze

Čas od času se za plavby dostaneme do mlhy. Někdy se mlze vyhnout nemůžeme a musíme v plavbě pokračovat. K tomu abychom se dobře vypořádali se ztrátou vizuální orientace si v dalším textu zopakujeme dobré zásady pro chování za snížené viditelnosti. (Publikováno 1.1.2022)